Despre noi

Școala Premium pe care comunitatea noastră o așteaptă!

protectie covid
Am luat toate măsurile de organizare a activității în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 în cadrul unității noastre de învățământ. Vezi aici măsurile de prevenție privind infectarea cu noul coronavirus (Covid-19).

Misiune, viziune și obiective

Misiune

Misiunea Școlii gimnaziale INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST este de a promova cultura dezvoltării personale și a moralității, cultura atitudinii proactive și participării, cultura încrederii în sine și autoafirmării, în condiții de respect al identității fiecărui individ. Educaţia este chemată astăzi să şlefuiască talentul personal al celui şcolit, să-i transfere valorile de referinţă pentru consolidarea caracterului, să-i dezvolte capacităţile creative.

Viziune

Pe termen lung, Școala gimnazială INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST se constituie ca instituţie de învăţământ complexă, competitivă, la standarde internaţionale, în care urmărim ca personaliatea copiilor înscriși la Școala noastră să vizeze dezvoltarea personaltății, având ca și caracteristici fundamentale: respectul faţă de sine, faţă de celălalt şi faţă de mediu; participarea activă şi responsabilă, prin adaptare rapidă la cerinţele societăţii de mâine; comunicare eficientă; utilizarea globală sau independentă a stilurilor de învăţare şi a inteligenţelor multiple pentru rezolvarea de probleme; dezvoltarea fizică armonioasă şi însuşirea de deprinderi corecte de viață; fixarea şi îndeplinirea standardelor înalte pentru orice obiectiv de învăţare; încrederea în sine și în dezvoltarea potențialului de performanță în diverse domenii.

Obiective

Obiectivul principal rezidă în obținerea performanței școlare și a excelenței școlare prin stimularea dragostei și motivației pentru învățare a elevilor, dezvoltarea încrederii în propria devenire, crearea echilibrului dinamic între colaborare și competiție școlară, cu scopul de a forma structuri de personalitate puternice, cu imagine de sine pozitivă și capacități reale pentru libertatea spirituală și armonia relaționării prezente și viitoare.

Școala gimnazială INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST are ca obiective promovarea consecventă a triadei elev-școală-familie, conturarea identității proprii prin valorificarea potențialului fizic și psihic al elevilor, sprijinirea pentru a dobândi cunoștințe, capacități și atitudini necesare activității și vieții școlare, extinderea orizonturilor creative şi interacţiunea cu o multitudine de domenii educaţionale, culturale şi artistice, dar şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar.

AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE ÎN NOUL AN ȘCOLAR !
Detalii şi înscrieri
spatii de joaca si dotari

DOTĂRI DE EXCEPȚIE ȘI SERVICII PREMIUM

Școala Gimnazială INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST găzduieşte elevii într-un spaţiu de peste 10.000mp care cuprinde:

 • 18 săli de clasă, cu aparatură ultramodernă (smartboard cu acces direct la Internet) şi materiale didactice de predare-învăţare-evaluare variate, răspunzând standardelor şi normativelor naționale și europene în vigoare;
 • laboratoare (Geografie, Istorie, Biologie și Științele Naturii, Limba română și limbi moderne, Fizică, Chimie, Matematică-Informatică);
 • cabinete de specialitate (Cabinet de Consiliere educațională și mediere școlară, Cabinet de logopedie, Cabinet fonic de muzică, Cabinet metodic);
 • bibliotecă cu sală de lectură;
 • sală și terenuri de sport indoor și outdoor, balon exterior ca bază sportivă, bazin de înot;
 • sală de mese;
 • spaţii de joacă, agrement și relaxare atât în interiorul, cât şi în exteriorul școlii;
 • grupuri sanitare la standarde performante.

Facilități

 • Manuale școlare, mijloace didactice și logistice necesare desfăşurării procesului instructiv-educativ;
 • Uniformă școlară personalizată; aceasta este procurată de către IPSB și pusă la dispoziția părinților spre achiziție;
 • Personal didactic, auxiliar și nedidactic calificat/specializat;
 • Platformă on-line de comunicare cu părinții, comunitatea, elevii și întreg corpul profesoral;
 • Catalog Virtual;
 • Supraveghere video şi control permanent;
 • Asistență medicală. Controale medicale de specialitate, periodice: stomatologie, oftalmologie.
 • Servicii de consiliere educațională și logopedie, de mediere școlară și dezvoltare personală;
 • Transport către şi de la Școală;
 • Bibliotecă şi sală de lectură pentru elevi; sală de lectură pentru părinți;
 • Curte interioară modernă, cu spații sportive și de agrement, precum și spații de joacă/relaxare (nisipar, bănci, mese, complex de joacă multifuncțional);
 • Bazin de înot semiolimpic, indoor și outdoor, terenuri de tenis acoperite și teren de fotbal, situate în cadrul Premium Wellness Institute (cu care Școala noastră este în colaborare. Acest complex este situat la distanță de aprox. 2 km față de Școală, iar transportul elevilor de la și către Școală este asigurat de către instituția de învățământ).
 • Televiziune proprie/Scoala de Televiziune pentru elevi;
facilitati ipsb

Tur virtual 

Echipa de management

Niciun gând și nicio viziune nu se pot transforma într-un vis împlinit decât cu o echipă de profesioniști alături, care să-ți înțeleagă esența viziunii, în cazul nostru să înțeleagă conceptul educațional promovat, care dă un nou sens învățării. Acesta se numește Școala Gimnazială International Premium School of Bucharest.

Dorim să susţinem evoluţia elevilor, oferindu-le posibilitatea de a învăţa şi de a se dezvolta în concordanţă cu particularităţile lor individuale şi în funcţie de cerinţele actuale şi viitoare ale societăţii, pornind de la premisa că adevărata educaţie nu ignoră valoarea cunoaşterii ştiinţifice sau a realizărilor literare; însă, mai mult decât informaţia, ea preţuieşte puterea; mai mult decât puterea, bunătatea; mai mult decât realizările intelectuale, caracterul (Ellen G. White).

Școala Gimnazială International Premium School of Bucharest pregătește și formează elevi pentru viață și viitor, în armonie cu ei și valorile lor, elevi care să poată da sens propriei persoane și lumii înconjurătoare; promovează dragostea pentru învățare și bucuria autoafirmării; oferă noi dimensiuni actului pedagogic prin implicare, determinare, respect și mentorat.

FLORENTINA CRISTEA

Director IPSB,
Profesor învăţământ primar

Sociabilă, implicată, devotată și aproape de copii – sunt doar câteva dintre calitățile pe care doamna profesor Florentina Cristea le are.
Cu o experiență de peste 30 de ani în învățământ, Florentina Cristea a fost de la membru în comisii de evaluare, aprobare/avizare a cadrelor didactice până la director școlar și inspector în cadrul ISMB. A fost și Colaborator la crearea platformei de e-learning www.evaluareinteractivă.ro, metodist ISMB, membru în Comisia Municipiului București de mobilitate a personalului didactic dar și membru evaluator în cadrul Comisiei de evaluare finală a cursanților în cadrul programului de formare continuă CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formarea nivel II – Învățământ primar.

Citeste in continuare.

Inchide

Simona Crăcănete

Director Adjunct IPSB,
Profesor învățământ primar și preșcolar

Implicată, devotată, răbdătoare şi cu o experienţă vastă în lucrul cu copiii, prof. Simona Crăcănete este un membru al echipei Premium de bază.  De+a lungul timpului, a pregătit elevii pentru olimpiade şi concursuri şcolare ca: SMART, Pro-Şcoala, Canguraşul matematician şi Cangurul în lumea poveştilor, înregistrând rezultate remarcabile.

Citeste in continuare

Inchide

Cora Aprozeanu

Consilier școlar

Empatică, comunicativă, uşor integrabilă în grup, păstrez respect pentru opiniile celor din jur si le argumentez cu calm pe ale mele . Îmi plac copiii şi găsesc uşor căi de comunicare cu ei.
Am iniţiativă, sunt creativă, am rezistenta la stres, putere de muncă intensă, îmi plac lucrurile bine organizate.

Citeste in continuare

Inchide

administrator iulian ionica

IULIAN IONICĂ

Administrator Școală

Licențiat în Educație Fizică și Sport la Universitatea Spiru Haret București, Facultatea Educație Fizică și Sport, Absolvent al Programului de Inițiere/Perfecționare-Specializarea Administrator Imobile, Picon Training Center.

Munca în echipă și altruismul, perseverența și perfecționismul, puncualitatea și respectul sunt principalele sale calități, ceea ce îi oferă echilibru social și profesional.

Adaptabilitatea, competitivitatea, empatia sunt alte calități pe care le corelează zilnic cu preocuparea de a crea confortul și siguranța elevilor în incinta școlii.

Citeste in continuare

Inchide

Parteneri

gradinita prietenii mei
universitatea spiru haret
ccoc
iccs
premium wellness institute
logo partener bmb
radio 7