Despre noi

Din această toamnă, o altfel de educaţie pentru o altfel de generaţie!

protectie covid
Am luat toate măsurile de organizare a activității în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 în cadrul unității noastre de învățământ. Vezi aici măsurile de prevenție privind infectarea cu noul coronavirus (Covid-19).

Misiune, viziune si obiective Scoala ta privata din Bucuresti

Misiune

Misiunea Școlii gimnaziale INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST este de a promova cultura dezvoltării personale și a moralității, cultura atitudinii proactive și participării, cultura încrederii în sine și autoafirmării, în condiții de respect al identității fiecărui individ. Educaţia este chemată astăzi să şlefuiască talentul personal al celui şcolit, să-i transfere valorile de referinţă pentru consolidarea caracterului, să-i dezvolte capacităţile creative.

Viziune

Pe termen lung, Școala gimnazială INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST se constituie ca instituţie de învăţământ complexă, competitivă, la standarde internaţionale, în care urmărim ca personaliatea copiilor înscriși la Școala noastră să vizeze dezvoltarea personaltății, având ca și caracteristici fundamentale: respectul faţă de sine, faţă de celălalt şi faţă de mediu; participarea activă şi responsabilă, prin adaptare rapidă la cerinţele societăţii de mâine; comunicare eficientă; utilizarea globală sau independentă a stilurilor de învăţare şi a inteligenţelor multiple pentru rezolvarea de probleme; dezvoltarea fizică armonioasă şi însuşirea de deprinderi corecte de viață; fixarea şi îndeplinirea standardelor înalte pentru orice obiectiv de învăţare; încrederea în sine și în dezvoltarea potențialului de performanță în diverse domenii.

Obiective

Obiectivul principal rezidă în obținerea performanței școlare și a excelenței școlare prin stimularea dragostei și motivației pentru învățare a elevilor, dezvoltarea încrederii în propria devenire, crearea echilibrului dinamic între colaborare și competiție școlară, cu scopul de a forma structuri de personalitate puternice, cu imagine de sine pozitivă și capacități reale pentru libertatea spirituală și armonia relaționării prezente și viitoare.

Școala gimnazială INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST are ca obiective promovarea consecventă a triadei elev-școală-familie, conturarea identității proprii prin valorificarea potențialului fizic și psihic al elevilor, sprijinirea pentru a dobândi cunoștințe, capacități și atitudini necesare activității și vieții școlare, extinderea orizonturilor creative şi interacţiunea cu o multitudine de domenii educaţionale, culturale şi artistice, dar şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar.

AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE ÎN NOUL AN ȘCOLAR !
Detalii şi înscrieri
spatii de joaca si dotari

DOTARI de EXCEPTIE SI SERVICII PREMIUM Scoala ta privata din Bucuresti

Școala Gimnazială INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST găzduieşte elevii într-un spaţiu de peste 10.000mp care cuprinde:

 • 18 săli de clasă, cu aparatură ultramodernă (smartboard cu acces direct la Internet) şi materiale didactice de predare-învăţare-evaluare variate, răspunzând standardelor şi normativelor naționale și europene în vigoare;
 • laboratoare (Geografie, Istorie, Biologie și Științele Naturii, Limba română și limbi moderne, Fizică, Chimie, Matematică-Informatică);
 • cabinete de specialitate (Cabinet de Consiliere educațională și mediere școlară, Cabinet de logopedie, Cabinet fonic de muzică, Cabinet metodic);
 • bibliotecă cu sală de lectură;
 • sală și terenuri de sport indoor și outdoor, balon exterior ca bază sportivă, bazin de înot;
 • sală de mese;
 • spaţii de joacă, agrement și relaxare atât în interiorul, cât şi în exteriorul școlii;
 • grupuri sanitare la standarde performante.

Facilitati Scoala ta privata din Bucuresti

 • Manuale școlare, mijloace didactice și logistice necesare desfăşurării procesului instructiv-educativ;
 • Uniformă școlară personalizată; aceasta este procurată de către IPSB și pusă la dispoziția părinților spre achiziție;
 • Personal didactic, auxiliar și nedidactic calificat/specializat;
 • Platformă on-line de comunicare cu părinții, comunitatea, elevii și întreg corpul profesoral;
 • Catalog Virtual;
 • Supraveghere video şi control permanent;
 • Asistență medicală. Controale medicale de specialitate, periodice: stomatologie, oftalmologie.
 • Servicii de consiliere educațională și logopedie, de mediere școlară și dezvoltare personală;
 • Transport către şi de la Școală;
 • Bibliotecă şi sală de lectură pentru elevi; sală de lectură pentru părinți;
 • Curte interioară modernă, cu spații sportive și de agrement, precum și spații de joacă/relaxare (nisipar, bănci, mese, complex de joacă multifuncțional);
 • Bazin de înot semiolimpic, indoor și outdoor, terenuri de tenis acoperite și teren de fotbal, situate în cadrul Premium Wellness Institute (cu care Școala noastră este în colaborare. Acest complex este situat la distanță de aprox. 2 km față de Școală, iar transportul elevilor de la și către Școală este asigurat de către instituția de învățământ).
 • Televiziune proprie/Scoala de Televiziune pentru elevi;
facilitati ipsb

Tur virtual si imnul scolii Scoala ta privata din Bucuresti

Asculta imnul scolii noastre apasand pe butonul play!

Echipa de management Scoala ta privata din Bucuresti

Niciun gând și nicio viziune nu se pot transforma într-un vis împlinit decât cu o echipă de profesioniști alături, care să-ți înțeleagă esența viziunii, în cazul nostru să înțeleagă conceptul educațional promovat, care dă un nou sens învățării. Acesta se numește Școala Gimnazială International Premium School of Bucharest.

Dorim să susţinem evoluţia elevilor, oferindu-le posibilitatea de a învăţa şi de a se dezvolta în concordanţă cu particularităţile lor individuale şi în funcţie de cerinţele actuale şi viitoare ale societăţii, pornind de la premisa că adevărata educaţie nu ignoră valoarea cunoaşterii ştiinţifice sau a realizărilor literare; însă, mai mult decât informaţia, ea preţuieşte puterea; mai mult decât puterea, bunătatea; mai mult decât realizările intelectuale, caracterul (Ellen G. White).

Școala Gimnazială International Premium School of Bucharest pregătește și formează elevi pentru viață și viitor, în armonie cu ei și valorile lor, elevi care să poată da sens propriei persoane și lumii înconjurătoare; promovează dragostea pentru învățare și bucuria autoafirmării; oferă noi dimensiuni actului pedagogic prin implicare, determinare, respect și mentorat.

Florentina Cristea

FLORENTINA CRISTEA

Director IPSB,
Profesor învăţământ primar

Sociabilă, implicată, devotată și aproape de copii – sunt doar câteva dintre calitățile pe care doamna profesor Florentina Cristea le are.
Cu o experiență de peste 30 de ani în învățământ, Florentina Cristea a fost de la membru în comisii de evaluare, aprobare/avizare a cadrelor didactice până la director școlar și inspector în cadrul ISMB. A fost și Colaborator la crearea platformei de e-learning www.evaluareinteractivă.ro, metodist ISMB, membru în Comisia Municipiului București de mobilitate a personalului didactic dar și membru evaluator în cadrul Comisiei de evaluare finală a cursanților în cadrul programului de formare continuă CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formarea nivel II – Învățământ primar.

Citeste in continuare.

Inchide

Simona Crăcănete

Director Adjunct IPSB,
Profesor învățământ primar și preșcolar

Implicată, devotată, răbdătoare şi cu o experienţă vastă în lucrul cu copiii, prof. Simona Crăcănete este un membru al echipei Premium de bază.  De+a lungul timpului, a pregătit elevii pentru olimpiade şi concursuri şcolare ca: SMART, Pro-Şcoala, Canguraşul matematician şi Cangurul în lumea poveştilor, înregistrând rezultate remarcabile.

CV SIMONA CRĂCĂNETE

Citeste in continuare

Inchide

consilier loredana banica

LOREDANA BĂNICĂ

Consilier educațional, Logoped și
Profesor dezvoltare personala

Licențiată în Psihopedagogie, Universitatea din București, Master în Strategii de adaptare și Integrare a Persoanelor cu Nevoi Speciale, Universitatea din București; Doctor în Psihologie.

Experiența acumulată în 20 ani de învățământ universitar și colaborările cu diferite asociații și fundații care au în centrul preocupărilor lucrul cu copiii, de vârste preșcolare și școlare, cu diferite cerințe educative, îi conferă competențele profesionale și flexibilitatea atitudinală necesare modelării personalității copiilor, mici și mari.

În calitate de Director al Centrului de Orientare și Consiliere în Carieră al Universității Spiru Haret, a participat în proiecte de consiliere educațională în mediul preuniversitar. De asemenea, s-a format în intervenția terapeutică pentru copii cu tulburări din spectrul Autismului. Este conducător de psihodramă, coordonând grupuri de dezvoltare personală și autocunaștere, inclusiv grupuri de suport pentru părinții copiilor cu autism. Autor de manuale universitare, formează viitori psihologi și pedagogi, în spiritul educației centrate pe interesul și ritmul de dezvoltare al copilului.

Pentru Loredana Bănică, fiecare copil este diferit și valoros în sine, cu potențial de dezvoltare care trebuie corect identificat și susținut. În echipă, putem face din școală mediul în care copiii să se regăsească cu bucurie, în care învățarea nu este egală doar cu achiziția de cunoștințe, ci cu o treaptă de afirmare a propriei personalități în formare. Mai mult, școala este un loc în care fiecare professor învață zilnic de la proprii elevi despre respect, valoare și creștere spirituală.

Citeste in continuare

Inchide

administrator iulian ionica

IULIAN ALEXANDRU IONICĂ

Administrator Școală

Licențiat în Educație Fizică și Sport la Universitatea Spiru Haret București, Facultatea Educație Fizică și Sport, Absolvent al Programului de Inițiere/Perfecționare-Specializarea Administrator Imobile, Picon Training Center.

Munca în echipă și altruismul, perseverența și perfecționismul, puncualitatea și respectul sunt principalele sale calități, ceea ce îi oferă echilibru social și profesional.

Adaptabilitatea, competitivitatea, empatia sunt alte calități pe care le corelează zilnic cu preocuparea de a crea confortul și siguranța elevilor în incinta școlii.

Citeste in continuare

Inchide

Parteneri Scoala ta privata din Bucuresti

gradinita prietenii mei
universitatea spiru haret
ccoc
iccs
premium wellness institute
logo partener bmb
radio 7
logo craft it