Examene Cambridge

Școala Gimnazială IPSB, partener British Council

 

Școala Gimnazială International Premium School of Bucharest, partener British Council

 

Școala Gimnazială International Premium School of Bucharest este centru de pregătire pentru examenele Cambridge.

De ce sunt atât de importante examenele Cambridge English? Acestea au un rol extrem de mare în confirmarea pregătirii la limba engleză, indiferent de vârsta candidatului, dar și să motiveze atingerea următorului nivel lingvistic, conform British Council. Engleza este cea mai influentă limbă străină din lume. Un atestat Cambridge are valabilitate nelimitată și poate fi folosit atât pe teritoriul României, cât și al altor țări. La nivel internațional, certificatele sunt acceptate de foarte multe instituții: de învățământ, guvernamentale sau altele.

Certificatele obținute în urma examenelor de limba engleză administrate de British Council pot fi folosite pentru echivalarea probelor de competență lingvistică în următoarele situații:

  • Echivalarea probei de competență lingvistică la admiterea în clasa a 5-a cu program intensiv (nivel minim necesar: A1 conform grilei CEFR), numai dacă numărul total al elevilor care optează pentru acest tip de clase este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat de MENCS;
  • Admiterea în învățământul liceal de stat și profesional cu program bilingv și intensiv (nivel minim necesar: A2 conform grilei CEFR);
  • Bacalaureat (nivel minim necesar: B1 conform grilei CEFR);

 

Școala Gimnazială International Premium School of Bucharest este creată de specialişti în învăţământul şcolar şi adaptată în permanenţă nevoilor de cunoaştere şi dezvoltare ale fiecărui elev. Obiectivul principal constă în obținerea performanței și a excelenței școlare prin stimularea dragostei și motivației pentru învățare a elevilor, dezvoltarea încrederii în propria devenire, crearea echilibrului dinamic între colaborare și competiție școlară.