Înscriere şi taxe

AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025!

 

 

Contract școlarizare IPSB 2024-2025

ȘCOALA GIMNAZIALĂ INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST (IPSB) este pregătită să își deschidă porțile pentru noi Elevi Premium ! Perioada: 11 aprilie – 14 mai. 

Pentru înscriere, vă rugăm să completați CEREREA DE ÎNSCRIERE ON-LINE pentru anul școlar 2024-2025 !

Cererea poate fi descărcată de aici, iar după completare poate fi trimisă pe adresa de mail comunicare@premiumschool.ro . Imediat, veți fi contactat de către reprezentantul Școlii Gimnaziale INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST pentru a programa depunerea DOSARULUI DE ÎNSCRIERE, care trebuie să conțină următoarele documente:

 • Cererea on-line de înscriere;
 • Copie după certificatul de naştere al elevului(ei);
 • Copii după actele de identitate ale părinţilor/tutorelui/reprezentantului legal;
 • Copie după dosarul medical (inclusiv după carnetul de vaccinări) eliberat de instituţia preşcolară/şcolară frecventată anterior;
 • Cererea de transfer al/a elevului(ei), (dacă este cazul);
 • Situaţia şcolară şi evaluarea psihopedagogică/fișa psihopedagogică a elevului(ei), eliberată de instituția de învățământ la care a fost înscris anterior elevul, în cazul în care se solicită transferul la IPSB;
 • Fișa medicală a minorului eliberată de medicul de familie;
 • Avizul epidemiologic al minorului cu menţiunea Apt(ă) pentru a intra ȋn colectivitate și adeverinţă medicală cu menţiunea Apt(ă)/inapt(ă) de efort fizic (după caz), depuse la Secretariatul IPSB cu 1 zi înainte de începerea anului școlar;
 • Copie a Hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului. În situația în care există custodie comună, părintele care completează și depune/transmite cererea de înscriere declară că celălalt părinte este de acord cu înscrierea copilului la IPSB, prin completarea Anexei nr.4 a Contractului educațional;
 • Declarație-acord pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cererea de înscriere (Anexa 5 a Contractului educațional).

Pentru înscrierea în clasa pregătitoare se adaugă:

 • Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, eliberată de unitatea de învățământ preșcolar unde Beneficiarul direct a frecventat grupa mare, în cazul copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024 / eliberată de CMBRAE în cazul copiilor care nu au frecventat grupa mare şi împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024.

* La depunerea Dosarului de înscriere, se va achita la Casieria IPSB taxa de înscriere și se va completa Contractul educațional pentru anul școlar 2024-2025.

Taxe – prevăzute și în contract 

TAXA DE ŞCOLARIZARE/TARIFE:

* Plătibili în Lei, la cursul zilei al BNR

 • TAXA DE ÎNSCRIERE – 200 Euro*
  (se plătește la depunerea Dosarului de înscriere, prevăzută la art. 4.6. din Contract)
 • AVANS TAXĂ DE ŞCOLARIZARE – 1000 Euro*
  (prevăzută la art. 4.6. din Contract)
 • TAXA DE ŞCOLARIZARE CLASA PREGĂTITOARE
  2.500 lei/tranşă lunară (PROGRAM LUNG, interval orar 08:30 – 18:00)
  – 2.125 lei/tranşă lunară (PROGRAM SCURT, interval orar 08:30 – 13:20)
 • TAXA DE ŞCOLARIZARE CLASELE I-IV
  2.875 lei/tranşă lunară (PROGRAM LUNG, interval orar 08:30 – 18:00)
  – 2.660 lei/tranşă lunară (PROGRAM SCURT, interval orar 08:30 – 13:20)
 • TAXA DE ŞCOLARIZARE CLASA a V – a
  – 3.250 lei/tranşă lunară (PROGRAM UNIC, interval orar 08:30 – 16:00)
 • TAXA DE ŞCOLARIZARE CLASELE VI-VIII
  3.650 lei/tranşă lunară (PROGRAM UNIC, interval orar 08:30 – 16:00)
 • Pentru gimnaziu, opționale incluse în taxă – pregătire suplimentară engleză, matematică și Limba și literatura română
 • SERVICIUL TRANSPORT SOLICITAT CU MICROBUZUL IPSB – 11 Lei/km
  (distanță calculată dus-întors conform Google Maps)
 • ACTIVITĂȚI VOCAȚIONALE OPȚIONALE
  NEINCLUSE ȊN TAXA DE ŞCOLARIZARE

TAXA DE ŞCOLARIZARE INCLUDE:

 • Zilele de şcolarizare, conform Structurii anului școlar, reglementată prin O.M. 3694/2024
 • Activităţile didactice organizate şi desfăşurate conform Curriculum-ului Național
 • Activităţi de consolidare şi aprofundare a cunoştinţelor predate zilnic
 • Activităţi specifice de efectuare a temelor
 • Activităţi didactice suplimentare de îmbunătăţire a performanţelor şcolare
 • Activitățile vocaționale (Cluburi) organizate la decizia şcolii, conform unui Orar prestabilit
 • Activităţi extracurriculare (parţial) prevăzute ȋn Programul de Activităţi extracurriculare
 • Manualele școlare și auxiliare necesare activităţilor didactice şi extracurriculare

* Acestea pot varia, în funcție de Programul ales (Lung, respectiv Scurt);

** În vacanţe şi în zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.

***Din taxa de şcolarizare nu se scad absenţele Beneficiarului direct.

Plata taxei de şcolarizare se poate face LUNAR sau ANUAL.

Beneficiile incluse în taxa școlară

 • Activităţile didactice curente stabilite conform Programului zilnic pentru ciclul primar și gimnazial;
 • Activitățile de aprofundare/consolidare și efectuare a temelor primite;
 • Manualele și auxiliarele didactice corespunzătoare ariilor curriculare şi alte materiale didactice necesare desfăşurării întregului proces instructiv-educativ;
 • Platformă on-line de comunicare elevi-părinţi-cadre didactice;
 • Transportul elevilor către și de la baza sportivă Premium Wellness Institute;
 • Servicii de suport și consiliere educațională și de dezvoltare personală a elevilor de la ambele cicluri de învățământ în cadrul Departamentului de Consiliere și Mediere Școlară;
 • Pază şi protecţie permanentă;
 • 3 opționale/cluburi/activități extracurriculare la alegere din cele prezentate în contractul educațional;
 • Asistenţă medicală pediatrică.