Înscriere şi taxe

Vizăm o școală de excelenţă prin calitatea actului instructiv-educativ!

protectie covid
Am luat toate măsurile de organizare a activității în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 în cadrul unității noastre de învățământ. Vezi aici măsurile de prevenție privind infectarea cu noul coronavirus (Covid-19).

AU INCEPUT INSCRIERILE IN ANUL SCOLAR 2022-2023

 

Scoala ta privata din Bucuresti

ȘCOALA GIMNAZIALĂ INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST (IPSB) este pregătită să își deschidă porțile pentru noi Elevi Premium !

Pentru înscriere, vă rugăm să completați CEREREA DE ÎNSCRIERE ON-LINE pentru anul școlar 2022-2023 !

Cererea poate fi descărcată de aici, iar după completare poate fi trimisă pe adresa de mail comunicare@premiumschool.ro . Imediat, veți fi contactat de către reprezentantul Școlii Gimnaziale INTERNATIONAL PREMIUM SCHOOL OF BUCHAREST pentru a programa depunerea DOSARULUI DE ÎNSCRIERE, care trebuie să conțină următoarele documente:

 • Cererea on-line de înscriere;
 • Copie după certificatul de naştere al elevului(ei);
 • Copii după actele de identitate ale părinţilor/tutorelui/reprezentantului legal;
 • Copie după dosarul medical (inclusiv după carnetul de vaccinări) eliberat de instituţia preşcolară/şcolară frecventată anterior;
 • Cererea de transfer al/a elevului(ei), (dacă este cazul);
 • Situaţia şcolară şi evaluarea psihopedagogică/fișa psihopedagogică a elevului(ei), eliberată de instituția de învățământ la care a fost înscris anterior elevul, în cazul în care se solicită transferul la IPSB;
 • Fișa medicală a minorului eliberată de medicul de familie;
 • Avizul epidemiologic al minorului cu menţiunea Apt(ă) pentru a intra ȋn colectivitate și adeverinţă medicală cu menţiunea Apt(ă)/inapt(ă) de efort fizic (după caz), depuse la Secretariatul IPSB cu 1 zi înainte de începerea anului școlar;
 • Copie a Hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului. În situația în care există custodie comună, părintele care completează și depune/transmite cererea de înscriere declară că celălalt părinte este de acord cu înscrierea copilului la IPSB, prin completarea Anexei nr.4 a Contractului educațional;
 • Declarație-acord pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cererea de înscriere (Anexa 5 a Contractului educațional).

Pentru înscrierea în clasa pregătitoare se adaugă:

 • Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, eliberată de unitatea de învățământ preșcolar unde Beneficiarul direct a frecventat grupa mare, în cazul copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 / eliberată de CMBRAE în cazul copiilor care nu au frecventat grupa mare şi împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022.

* La depunerea Dosarului de înscriere, se va achita la Casieria IPSB taxa de înscriere și se va completa Contractul educațional pentru anul școlar 2022-2023.

Taxe – prevazute si in contract Scoala ta privata din Bucuresti

TAXA DE ŞCOLARIZARE/TARIFE:

* Plătibili în Lei, la cursul zilei al BNR

 • TAXA DE ÎNSCRIERE – 150 Euro*
  (se plătește la depunerea Dosarului de înscriere)
 • AVANS TAXĂ DE ŞCOLARIZARE – 1000 Euro*
  (prevăzută la art. 4.2. din Contract)
 • TAXA DE ŞCOLARIZARE CLASA PREGĂTITOARE
  5600 Euro/an școlar (PROGRAM LUNG, interval orar 08:30 – 18:00)
  4900 Euro/an școlar (PROGRAM SCURT, interval orar 08:30 – 13:20)
 • TAXA DE ŞCOLARIZARE CLASELE I-IV
  6300 Euro/an școlar (PROGRAM LUNG, interval orar 08:30 – 18:00)
  5900 Euro/an școlar (PROGRAM SCURT, interval orar 08:30 – 13:20)
 • TAXA DE ŞCOLARIZARE CLASELE V-VIII
  8300 Euro/an școlar (PROGRAM UNIC, interval orar 09:00 – 16:00)
 • SERVICIUL TRANSPORT SOLICITAT CU MICROBUZUL IPSB – 11 Lei/km
  (distanță calculată dus-întors)
 • ACTIVITĂȚI VOCAȚIONALE OPȚIONALE
  NEINCLUSE ȊN TAXA DE ŞCOLARIZARE

TAXA DE ŞCOLARIZARE INCLUDE:

 • Zilele de şcolarizare, conform Structurii anului școlar 2022-2023, reglementată prin O.M.E.N. 3243/05.02.2021
 • Activităţile didactice organizate şi desfăşurate conform Curriculum-ului Național
 • Activităţi de consolidare şi aprofundare a cunoştinţelor predate zilnic
 • Activităţi specifice de efectuare a temelor
 • Activităţi didactice suplimentare de îmbunătăţire a performanţelor şcolare
 • Activitățile vocaționale (Cluburi) organizate la decizia şcolii, conform unui Orar prestabilit
 • Activităţi extracurriculare (parţial) prevăzute ȋn Programul de Activităţi extracurriculare
 • Manualele școlare și auxiliare necesare activităţilor didactice şi extracurriculare

* Acestea pot varia, în funcție de Programul ales (Lung, respectiv Scurt);

** În vacanţe şi în zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.

***Din taxa de şcolarizare nu se scad absenţele Beneficiarului direct.

Plata taxei de şcolarizare se poate face LUNAR sau EȘALONAT, în 4 rate descrescătoare, între data de 1-10 ale fiecărei luni menționate, astfel:

NR. CRT.NIVEL DE STUDIURATEPERIOADA
1
CLASA PREGĂTITOARE - PROGRAM LUNG
5600 EURO / an școlar
*Din care se scade 1000 Euro, sumă plătită în avans

Rata I, 40%: 1840 Euro
Rata a II-a, 30%: 1380 Euro
Rata a III-a, 15%: 690 Euro
Rata a IV-a, 15%: 690 Euro

*Rate calculate fără 1000 Euro sumă plătită în avans, la înscriere
o   Între 1 - 10 Septembrie 2022
o   Între 1 - 10 Decembrie 2022
o   Între 1 - 10 Martie 2023
o   Între 1 - 10 Mai 2023
2
CLASA PREGĂTITOARE - PROGRAM SCURT
4900 EURO / an școlar
*Din care se scade 1000 Euro, sumă plătită în avans
Rata I, 40%: 1560 Euro
Rata a II-a, 30%: 1170 Euro
Rata a III-a, 15%: 585 Euro
Rata a IV-a, 15%: 585 Euro

*Rate calculate fără 1000 Euro sumă plătită în avans, la înscriere
o   Între 1 - 10 Septembrie 2022
o   Între 1 - 10 Decembrie 2022
o   Între 1 - 10 Martie 2023
o   Între 1 - 10 Mai 2023
3
CLASELE I-IV - PROGRAM LUNG
6300 EURO / an școlar
*Din care se scade 1000 Euro, sumă plătită în avans
Rata I, 40%: 2120 Euro
Rata a II-a, 30%: 1590 Euro
Rata a III-a, 15%: 795 Euro
Rata a IV-a, 15%: 795 Euro

*Rate calculate fără 1000 Euro sumă plătită în avans, la înscriere
o   Între 1 - 10 Septembrie 2022
o   Între 1 - 10 Decembrie 2022
o   Între 1 - 10 Martie 2023
o   Între 1 - 10 Mai 2023
4
CLASELE I-IV - PROGRAM SCURT
5900 EURO / an școlar
*Din care se scade 1000 Euro, sumă plătită în avans
Rata I, 40%: 1960 Euro
Rata a II-a, 30%: 1470 Euro
Rata a III-a, 15%: 735 Euro
Rata a IV-a, 15%: 735 Euro

*Rate calculate fără 1000 Euro sumă plătită în avans, la înscriere
o   Între 1 - 10 Septembrie 2022
o   Între 1 - 10 Decembrie 2022
o   Între 1 - 10 Martie 2023
o   Între 1 - 10 Mai 2023
5
CLASELE V-VIII - PROGRAM UNIC
8300 EURO / an școlar
*Din care se scade 1000 Euro, sumă plătită în avans
Rata I: 2920 Euro
Rata a II-a: 2190 Euro
Rata a III-a: 1095 Euro
Rata a IV-a: 1095 Euro

*Rate calculate fără 1000 Euro sumă plătită în avans, la înscriere
o   Între 1 - 10 Septembrie 2022
o   Între 1 - 10 Decembrie 2022
o   Între 1 - 10 Martie 2023
o   Între 1 - 10 Mai 2023

Beneficiile incluse in taxa scolara Scoala ta privata din Bucuresti

 • Activităţile didactice curente stabilite conform Programului zilnic pentru ciclul primar și gimnazial;
 • Activitățile de aprofundare/consolidare și efectuare a temelor primite;
 • Manualele și auxiliarele didactice corespunzătoare ariilor curriculare şi alte materiale didactice necesare desfăşurării întregului proces instructiv-educativ;
 • Platformă on-line de comunicare elevi-părinţi-cadre didactice;
 • Transportul elevilor către și de la baza sportivă Premium Wellness Institute;
 • Servicii de suport și consiliere educațională și de dezvoltare personală a elevilor de la ambele cicluri de învățământ în cadrul Departamentului de Consiliere și Mediere Școlară;
 • Pază şi protecţie permanentă;
 • Asistenţă medicală pediatrică.